Jika kamu tidak tahu bagaimana memaknai hubungan is a, lebih baik jangan gunakan inheritance. Sangat berbahaya. Apa bahayanya? Bahayanya ada pada base class. Jika base class berubah seluruh anaknya juga berubah. Itu berbahaya…

Gunakan visitor atau strategy pattern untuk menangani beberapa behaviour. Pikirkan hubungan “has-a” daripada “is-a”.

Iklan